Over dingen en doetjes in Denemarken.

dinsdag 11 februari 2020

Honderd jaar geleden / een beetje geschiedenis.

De 10 juli 1920 reed Koning Christiaan X over de oude grens bij Christiansfeld.
Om te markeren dat "het oude land" weer bij Denemarken hoorde.

Gisteren was het honderd jaar geleden dat Noord-Sleeswijk zich "terug stemde" naar Denemarken. 
De Duits-Deense grens lag sinds 1864 helemaal bij Kolding. Die grens was vastgelegd nadat de Pruisen een van de vele oorlogen met Denemarken gewonnen hadden. Ze hadden het land ver/heroverd en er zijn me nogal wat oorlogen gevoerd met die Pruisen!

Ook al werd Zuid Jutland ingelijfd in Noord Duitsland waren vele inwoners  nog steeds Deens in hart en ziel en zij hielden in het geheim vele samenkomsten met gelijkgezinden.
Hier ontstonden de nu nog bekende "koffie-en-cake ontmoetingen", het Sønderjyske Kaffebord, met vaak 21 verschillende soorten gebak (dat berechtte hen om van die lange meetings te houden)


Onder het mom van "gezellig samenzijn" werd de Deense cultuur in ere gehouden en de politiek besproken.

Een triest feit was dat de Noord-Sleeswijkse jongens in de eerste wereldoorlog tegen hun zin in aan de Duitse kant moesten vechten. Er zijn heel veel jongens en mannen nooit teruggekomen.

Na de eerste wereldoorlog was Duitsland verslagen en arm. Ze moesten concessies doen. Het vredesakkoord van Versailles hield o.a. in dat de inwoners van Sleeswijk zelf mochten beslissen of ze bij Duitsland of bij Denemarken wilden horen. Of de grens (weer) verlegd moest worden. 
Men verdeelde Sleeswijk in twee zones; de noordelijke zone 1 en de zuidelijke zone 2.  En honderd jaar geleden koos Noord-Sleeswijk voor Denemarken, Zuid-Sleeswijk bleef Duits.
Natuurlijk was niet iedereen het eens met dit besluit. Er waren en zijn nog steeds Duits gezinden in Denemarken (15.000) en Deens gezinden in Duitsland (50.000). Er zijn hier Duitse minderheidsskolen en in Duitsland omgekeerd Deense scholen. Die kinderen groeien tweetalig op. De meeste Denen in Sønderjylland (zo heet het gebied nu) spreken Duits en in Sleeswijk, vooral in Flensburg, spreken velen vloeiend Deens. Iedereen leeft en woont zonder problemen naast en met elkaar.
Zo kan het dus ook!


1 opmerking:

Gezellig, laat gerust een reactie achter!