Over dingen en doetjes in Denemarken.

maandag 3 maart 2014

Voor vrede.

Kaj Munk
het originele manuscript


In 1943 schreef Kaj Munk dit gedicht, dat nog steeds elk jaar in maart gezongen wordt.

HET BLAUWE ANEMOONTJE           DEN BLAA ANEMONE

Wat gaat er hier gebeuren         Hvad var det dog, der skete?
Mijn diepbevroren harte-kwarts      Mit vinterfrosne Hjertes Kvarts
Moet wel smelten bij het zien ervan    maa smelte ved at se det
de eerste dag in maart          den første Dag i Marts.
Wat brak er door de zwarte grond     Hvad gennembrød den sorte Jord
en gaf het met een zeeblauwe waas     og gav den med sit søblaa Flor
een sprankje hemelkleur          et Stænk af Himlens Tone?
Het kleine anemoontje           Den lille Anemone,
dat ik vorig jaar hier plantte      jeg planted der i Fjor.

Van Lolland heb ik haar gehaald      Paa Lolland jeg den hented,
Een liefkozing van mijn geboorte-eiland  et Kærtegn fra min Fødeø.
en zo wachtte ik maar af         Saa gik jeg her og vented
en dacht, dat kan nooit bloeien      og tænkte, den maa dø;
Het mist zeker haar bosgebied       den savner jo sit Skovkvarter,
haar zuivere lucht, haar vette klei    sin lune Luft, sit fede Ler;
in deze vijandelijke zone         i denne fjendske Zone
vergaat mijn anemoontje          forgaar min Anemone;
ik zie haar nooit meer          jeg ser den aldrig mer.

Nu staat ze hier te knikken        Nu staar den der og nikker
als winnaar in het gruis van Jutland   saa sejersæl i Jyllands Grus
ontembaar en zeker            ukuelig og sikker
ondanks eenzaamheid en mist        trods Ensomhed og Gus,
alsof al's werelds tegenslag       om Alverdens Modgang her
haar een diepere waarde geeft       har givet den et større Værd,
een kleine amazone            en lille Amazone
en toch mijn anemone           og dog min Anemone
blauw als de golven der zee        som Søens Bølge skær. 

Wat was er hier gebeurd          Hvad var det dog, der skete?
Mijn hart zo koud en hard als kwarts   Mit Hjerte koldt og haardt som Kvarts
dat smelt bij het aanzien         det smelter ved at se det
de eerste dag in maart          den første Dag i Marts.
Ik dacht, ik ben het voor altijd kwijt  Jeg tænkte: "Evigt skiltes ad
mijn ziel en blijdschap en ik zat     min Sjæl og Glæden," da jeg sad
in de grauwe kille winter         i Vintrens grumme Done.
Nu zorgt mijn anemoontje         Nu gør min Anemone
dat ik me weer vrij en blij kan voelen  mig atter fri og glad.

Want deze zuivere kleur          For denne rene Farve
is voor mij net een voorjaarsdoop     den er mig som en Vaarens Daab,
die laat me opnieuw erven         den la'r mig nyfødt arve
een eeuwigheid van hoop          en Evighed af Haab.
dus buig ik mij naar de grond       Saa bøjer jeg mig da mod Jord
en aai voorzichtig je zijdeglans     og stryger ømt dit Silkeflor,
een stukje van de genade-troon      en Flig af Naadens Trone.
Jij klein anemoontje           Du lille Anemone,
wat is onze schepper groot!        hvor er vor Skaber stor!

(Kilde:
Kaj Munk: "Den skæbne ej til os", side 61-62,
Nyt Nordisk Forlag — Arnold Busck, København 1Geschreven in oorlogstijd. Een half jaar later werd hij doodgeschoten. 
Kaj Munk, de dichterdominee. Geboren op het eiland Lolland en vanwege zijn ambt verplaatst naar noord-west Jutland. Een verzetstrijder, wat tussen de lijnen doorte lezen is.

Voor iedereen in Oekraine; voor iedereen die geen oorlog, strijd en onrust wil.
Voor vrede.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Gezellig, laat gerust een reactie achter!